Na ostatnich lekcjach historii we wszystkich klasach VI powtarzamy materiał przed sprawdzianem z działu o II wojnie światowej.  W tym celu wykorzystaliśmy szkolne iPady i zainstalowaną na nich aplikację - Kahoot, w której uczniowie odpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym za pomocą tabletów. Za prawidłowe odpowiedzi i utrzymanie się w limicie czasu są przyznawane punkty, a wynik wyświetla się na ekranie multimedialnym w klasie.
Widać, że taka forma lekcji uczniom bardzo się spodobała. Mam nadzieję, że przełoży się to na pozytywne oceny ze sprawdzianu.

Przemysław Szamocki