W naszej szkole rozpoczyna się program „AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY”.

Dzieci są zmęczone siedzeniem w domu, mają obniżoną sprawność fizyczną, pojawia się u nich nadwaga. To sygnały, które coraz częściej można usłyszeć od rodziców i nauczycieli w czasie pandemii. 

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć z aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.

Terminy zajęć:

Kl. I – III :

wtorek 10:15 – 11:00 zajęcia ogólnorozwojowe – Marcin Gryc

środa 14:15 – 15:00 zajęcia ogólnorozwojowe - Marcin Gryc

Kl. IV – VI:

wtorek 15:15 – 16:00 piłka nożna – Marcin Gryc

 środa 15:15 – 16:00  piłka nożna - Marcin Gryc