Prezydium Rady Rodziców postanowiło przedłużyć termin składania projektów  na Budżet Uczniowski. 
Zachęcam Wszystkich do włączenia się i stworzenie projektów, które zachęcom naszych uczniów do jeszcze większej aktywności w szkole. 
Monika Dargacz- przewwodnicząca Rady Rodziców

.

.

Nowy harmonogram budżetu uczniowskiego 
.
Zbieramy projekty 6-17 maja
.
Wybieramy projekty do drugiego etapu 20-22 maja
.
Głosowanie 23 - 31 maja
..
Ogłoszenie wyników na zakończeniu roku
.
Realizacja wrzesień 2019