Szanowni Rodzice,

23.12.-31.12.2021r. to zimowa przerwa świąteczna, a 7.01.2022r. to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W szkole realizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Świetlica będzie czynna zgodnie z harmonogramem:

23.12.2021r.: 6.30-17.00

24.12.2021r.: 7.00-12.00

27.12.2021r.: 6.30-17.00

28.12. 2021r.: 6.30-17.00

29.12.2021r.: 6.30-17.00

30.12.2021r.: 6.30-17.00

31.12.2021r.: 7.00- 12.00

07.01.2022r. : 6.30-17.00

Rodziców prosimy o wypełnienie wniosku o sprawowanie opieki  nad dzieckiem w czasie przerwy świątecznej.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej przy  wejściu głównym do budynku. Wypełnione wnioski należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@sp12.edu.gdansk.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej, przy wejściu głównym do szkoły do 17 grudnia 2021r.