1. Przegląd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych ( klas IV-VIII ) – soliści i duety.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w 3 konkurencjach (taniec, śpiew, gra na instrumencie).
 3. Uczestnicy mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami w zakresie tańca lub śpiewu, lub gry na instrumencie.

Wszystkie kategorie są oceniane przez jury łącznie.

 1. 4. Podczas konkursu każdy uczestnik/duet prezentuje dwa utwory lub tańce. Przy dużej ilości zgłoszeń jury może podjąć decyzję o prezentacji jednego utworu.
 2. Szkoła biorąca udział w konkursie może wytypować po trzy ,,podmioty wykonawcze”
  w każdej z trzech kategorii (wokal, taniec, gra na instrumencie).
 3. Jury oceniać będzie :
  • dobór repertuaru,
  • umiejętności artystyczne wykonawców,
  • poziom interpretacji,
  • ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Oddzielnie oceniani będą uczniowie klas IV-VI i VII-VIII
 2. Tytuł laureata na poziomie wojewódzkim otrzymują uczniowie, którzy zdobyli 1,2 lub 3 miejsce w zawodach artystycznych. Tytuł ten uprawnia do uzyskania 2 punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z Komunikatem w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

           

 Sprawy  organizacyjne :

 

 

 • Rodzic wyrażając zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w konkursie, tym samym potwierdza możliwość nieodpłatnego rejestrowania lub fotografowania występu uczestnika konkursu.
 • Aby wziąć udział w etapie wojewódzkim, konieczne jest napisanie zgody przez rodzica, samodzielne nagranie wykonywanych 2 utworów i przesłanie nagrania na adres mailowy nauczyciela Anny Bazylewicz.
 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs   odbywać się będzie w formie online. Plik filmowy z nagraną piosenką, tańcem, grą na instrumencie ( w pliku w formacie avi, mp4, mov, mpeg lub w innym formacie multimedialnym) należy przesłać na adres :

a.bazylewicz@sp12.edu.gdansk.pl 

 • Nazwa pliku ma zawierać: imię, nazwisko, numer szkoły, klasa, w temacie maila proszę napisać : „Konkurs ,,Masz Talent ? 2021”. Gdy wielkość pliku będzie przekraczać 20 mb zalecamy użycie zewnętrznego dysku wirtualnego i przesłanie nam na adres szkoły linku do pliku ( na przykład http://www.wetranfer.com/ , https://drive.google.com/ )
 • Z przesłanych materiałów jury wybierze po 3 osoby z każdej kategorii ( śpiew, taniec, gra na instrumencie), które będą reprezentowały Naszą Szkołę  Podstawową nr 12 w Gdańsku.
 • Termin przesłania nagrania 02 .04. 2021 roku.

Organizatorem konkursu na poziomie szkolnym jest Anna Bazylewicz- nauczyciel muzyki.