1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 SP 12.
 • praca konkursowa powinna być podpisana przez autora: imię i nazwisko, klasa. 

 

 1. Cele konkursu:
 • wzbudzanie zainteresowania językiem obcym,
 • pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach anglojęzycznych,
 • kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych,
 • Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.

 

 1. Regulamin konkursu:
 • Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia z motywem świątecznym i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej to A4.
 • Termin składania prac – do 18 grudnia 2018r., uczestnik dostarcza pracę organizatorowi konkursu lub wychowawcy.
 • Oceny prac dokonuje organizator konkursu.
 • Nagrodzone zostaną 3 najpiękniejsze i najciekawsze prace.
 • Wybrane kartki zostaną nagrodzone oraz przekazane na jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w SP12 przez Radę Rodziców. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Ocena pracy będzie odbywała się według następujących kryteriów:

               - estetyka pracy,

               - zgodność z tematem,

               - poprawność językowa życzeń

               - pomysłowość i oryginalność pracy,

               - ogólne wrażenie artystyczne.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie internetowej szkoły.

 

Organizator:

Katarzyna Gajewska