Szanowni Państwo,
rusza nabór wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o stypendium określonymi w regulaminie na stronie UM (tam również znajduje się wzór wniosku)
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/stypendia-i-pomoc-materialna-dla-gdanskich-uczniow,a,12706
Ponieważ wniosek musi być uzupełniony przez wychowawcę klasy i rozpatrzony przez Radę Pedagogiczną szkoły bardzo prosimy o złożenie wniosku do dnia 21.06.2024 r. do godz. 14.00 w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągniecia ucznia.