Mateusz Gładysz, z kl. II c jest pasjonatem przyrody i jej czujnym obserwatorem. Szczególną sympatią darzy rośliny owadożerne. Namówiliśmy Mateusza, aby w świetlicy podzielił się swoją pasją z innymi dziećmi. Z pomocą rodziców Mateusz przygotował prezentację multimedialną na temat życia tych roślin, ich gatunków, szczególnych warunków, w których rosną, opowiedział nam o sposobach wabienia owadów i ich trawienia. W sposób praktyczny pokazał dzieciom działanie „pułapek” muchołówki, dokarmiając je na naszych oczach żywymi owadami.

Dziękujemy Mateuszowi i jego rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej cennej przyrodniczej lekcji w świetlicy!

 Joanna Krużyńska