Dobro - pojęcie abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest elementarnym pojęciem moralnym, określającym pozytywną wartość wszelkich czynów i zachowań, którym zajmuje się dział filozofii zwany etyką. I właśnie na zajęciach etyki rozrzucaliśmy dobro jak konfetti…

 

Opracowała

Agnieszka Trętowska