Dnia 18 listopada organizujemy coroczną sesję fotograficzną kalendarze.
 
Osoby chętne na kalendarz proszę o zgłaszanie się do skarbników klasowych lub bezpośrednio na nasz adres mailowy radarodzsp12@wp.pl 
do 16 listopada.
 
Opłaty  za kalendarze będą zbierane po ich wykonaniu w wyznaczonym terminie. 
 
 
Monika Dargacz- Przewodnicząca Rady Rodziców