Dnia 6 czerwca 2019 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali udział w spotkaniu pod hasłem "Szkolna samorządność w praktyce". Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół SP 86, SP 19, SP 8, SP Morska, SP Metropolitarna i SP 12 przedstawili krótkie prezentacje, zdjęcia i kroniki swoich placówek. Następnie opiekunowie i uczniowie w grupach wymieniali doświadczenia i pomysły, które wdrożą w swoich szkołach w przyszłym roku szkolnym.

Joanna Pałaszewska