Myślę, więc nie śmiecę. W związku z coroczną i ogólnoświatową akcją „Sprzątanie Świata” nasza szkoła przyłączyła się do działań zmierzających w kierunku uporządkowania terenów zielonych. W dniu 17 września 2021 r. uczniowie klasy 5b, 6b, 8c i 8h wraz z wychowawcami i opiekunami wybrali się do Parku Oruńskiego. Na miejscu wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy do walki o czysty teren. Przemierzając teren parku sumiennie zbieraliśmy to co ludzie często bezwiednie wyrzucili, nie pamiętając o tym jakie konsekwencje niesie to dla środowiska. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów. Bez wątpienia udział w akcji pozwolił obudzić refleksje nad stanem najbliższego środowiska i przysłużył się rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za naturę. Do szkoły wróciliśmy zmęczeni, ale usatysfakcjonowani z dobrze wykonanej pracy na rzecz przyrody.