20.04 uczniowie klasy 3e wraz z wychowawcą z okazji Dnia Ziemi wybrali się na sprzątanie śmieci dookoła terenu Szkoły . 
Zdjęcia 1,2,3,4,5,6 uczniowe zbierają śmieci i wrzucają je do odpowiednich worków  .
Justyna Sokołowska