W połowie marca uczniowie klas 4-8 brali udział w lekcjach języka angielskiego zorganizowanych na cześć patrona Irlandii – Świętego Patryka. W czasie lekcji uczniowie mieli okazje dowiedzieć się kim był Św. Patryk, poznać słownictwo związane Dniem Świętego Patryka i jego symbolami oraz dowiedzieć się jakie są tradycje obchodów tego święta. Finałowym punktem lekcji była praca dodatkowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem przeprowadzonych lekcji było rozbudzenie w uczniach wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur. Ponadto lekcje miały na celu podkreślenie dużej popularności kultury celtyckiej, także w Polsce, czego efektem są obchody Dnia Świętego Patryka również poza Irlandią.Lekcje zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021 „Culture it! – rozwijamy wiedzę w zakresie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych”