Szanowni Państwo,
2 września Gdańskie Centrum Świadczeń rozpocznie nabór wniosków o stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. W celu umożliwienia skorzystania z tego świadczenia jak najszerszemu gronu rodziców, przesyłamy w załączeniu formularze wniosków, jak również informacje dotyczące podstawowych zasad obowiązujących przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń, z prośbą o udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
Przypominamy, że zadaniem z zakresu stypendium szkolnego zajmuje się Zespół Świadczeń Szkolnych  Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25.
Główny punkt przyjmowania wniosków znajduje się w Dziale Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 9 (budynek GUP) czynnym od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 17.00.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.gcs.gda.pl
oraz pod numerem telefonu infolinii Gdańskiego Centrum Świadczeń: (58) 326 79 89.