W dniu 14.04.2023 r. uczniowie klas ósmych: Dominik Dargacz, Miłosz Konieczny, Brian Mazur, Antoni Rotta i Wiktor Sieczyński wzięli udział w finale I Pomorskiego Konkursu z Przedsiębiorczości pod hasłem „Pieniądz w trudnych czasach” w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Konkurs rozpoczął się nietypowo, gdyż bardzo ciekawym wykładem o marketingu, po którym odbył się test finałowy. Wyłoniono z niego 10 laureatów. W oczekiwaniu na wyniki odbyła się oryginalna lekcja przedsiębiorczości na temat: „Ile pieniędzy jest w obiegu?” oraz wykład o popycie, podaży, punkcie równowagi, inflacji. Następnie laureaci konkursu przystąpili do quizu interaktywnego w aplikacji Kahoot, z którego wyłoniono zwycięzców. Nasi laureaci: BRIAN MAZUR z klasy 8e - 2 miejsce, DOMINIK DARGACZ z klasy 8h - 3 miejsce.  

Wszystkim finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy.