Nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta". Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań mających na celu upamiętnienie ważnych postacji oraz wydarzeń. W październiku odbył się apel dla klas 7 i 8, podczas którego został uczniom odczytany list Ministra Edukacji Narodowej, zachęcający do włączenia się w powyższą akcję.

W ramach akcji uczniowie odwiedzili:

- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

- Muzeum II Wojny Światowej

- Cmentarz ewangelicki

oraz

-wzięli udział w akcji Bohaterom - wysyłanie pocztówek powstańcom.