Szkolny Konkurs Języka Angielskiego 2018 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w Szkolnych Konkursach Języka Angielskiego.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 12. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone podstawą programową. Zestaw zadań konkursowych składać się może z zadań zamkniętych, otwartych, sprawdzających umiejętność czytania, znajomość słownictwa i gramatyki oraz elementy wiedzy o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych.

Czas rozwiązywania zadań wynosi do 60 minut.

Karty zgłoszenia ucznia proszę dostarczyć do nauczyciela języka angielskiego do 10 grudnia 2018 r.

Zawody dla klas czwartych, piątych oraz szóstych odbędą się w terminie 11–13 grudnia 2018 r., dla klas siódmych i ósmych w terminie 8–10 stycznia 2019 r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z harmonogramem konkursów.

Nauczyciele Języka Angielskiego

 

Poniżej pliki do pobrania: