Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 -8 do udziału w Szkolnym Konkursie Muzycznym "Najpiękniejsze kolędy i pastorałki".
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.
Prosimy o wypełnienie i oddanie Karty zgłoszeniowej, która jest jednocześnie zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie.
Konkurs koordynują Panie Urszula Reterska, Anna Bazylewicz, Anna Mirkowska