1. Koordynator: Ilona Mocarska
  2. Cele konkursu:

- kształcenie umiejętności plastycznych

-rozwój wyobraźni

-rozwijanie umiejętności manualnych

 

  1. Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 naszej szkoły.

 

  1. Zasady konkursu:

Uczeń samodzielnie wykonuje wieniec na drzwi lub stroik na stół. Materiały użyte nie mogą się osypywać i kruszyć. Praca powinna zachwycać swoją oryginalnością i starannością wykonania.

 

  1. Uczestnictwo i terminy

 Każdy uczestnik dostarcza podpisany wieniec do Sali 202 do dnia 16 grudnia 2019r.

Po 18 grudnia będzie można odebrać wieńce, a wyniki oraz zdjęcia prac będzie można oglądać na stronie internetowej szkoły.

W konkursie są przewidziane nagrody z dyplomami, zostaną one wręczone już PO świętach.

 

 

Nauczyciel plastyki

Ilona Mocarska