Z ogromną radością pragniemy poinformować o sukcesie uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w konkursie „Sądzić i być sądzonym” organizowanym przez Fundację TENEO oraz MOPR w Gdańsku. Nasza szkoła wygrała w kategorii szkół podstawowych na najlepszy scenariusz rozprawy sądowej dot. przemocy wśród nieletnich.

Dnia 13.12.2019r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się finałowa gala projektu, na której została wręczona nagroda dla naszej szkoły. Jednym z elementów gali było zaprezentowanie wygranego scenariusza w formie symulacji rozprawy sądowej. Nasi uczniowie mieli okazję wcielić się w najważniejsze role procesowe oraz przeprowadzić przewód sądowy w największej sali Sądu Okręgowego w Gdańsku. Goście obecni na sali byli pod wrażeniem oraz pełni podziwu końcowego efektu dla uczniów.

Wygraną kwotę przeznaczamy na zakup pomocy dydaktycznych dla naszej szkoły.

Opiekunami projektu byli nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: p. Przemysław Szamocki, p. Paweł Kowalczyk

 

/oprac. Przemyslaw Szamocki