W załączninku zamieszczamy informację oraz terminarz egzaminu na kartę rowerową.