Na przełomie listopada i grudnia, uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w lekcjach kulturowych związanych ze Świętem Dziękczynienia (Thanksgiving). Podczas lekcji uczniowie poznali historię i tradycje związane ze Świętem Dziękczynienia oraz rozwiązywali test wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Ponadto, uczniowie w ramach sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej na zajęciach, wzięli udział w quizie (Kahoot!). Na zakończenie lekcji o tematyce kulturowej, uczniowie mieli okazję odpowiedzieć sobie na pytanie za co są wdzięczni „What am I thankful for”. Celem lekcji było uwrażliwienie uczniów na odmienność tradycji i kultury innych krajów oraz zrozumienie znaczenia tradycji jako podstawy tożsamości kulturowej i narodowej.

Lekcje zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021 „Culture it! – rozwijamy wiedzę w zakresie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych”.