TYDZIEŃ  ZDROWEJ  KANAPKI

W dniach 5 – 9 listopada 2018r. zespół Szkoły Promującej Zdrowie po raz kolejny zorganizował w naszej szkole „Tydzień Zdrowej Kanapki”.

Celem akcji było promowanie wśród najmłodszych uczniów zdrowego jedzenia, dobrych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie znaczenia regularnego spożywania posiłków.

W akcję zaangażowali się wszyscy nauczyciele klas I – III oraz oddziałów przedszkolnych, którzy zorganizowali wspólne przygotowywanie kanapek oraz wspólny posiłek, a w ramach zajęć lekcyjnych uświadamiali dzieci o roli śniadania w codziennej diecie.

Dziękujemy za zaangażowanie w kampanię na rzecz zdrowia naszych podopiecznych.

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie