Drodzy rodzice istnieje jeszcze możliwość ubezpieczenia dziecka.
Ubezpieczenie jest od 01.09.2020- 31.08.2021
Termin przedłużony do 31.10.2020
Uprzejmie informujemy, że do 31.10.2020 jest jeszcze możliwość ubezpieczenia uczniów naszej Szkoły.
Oferta ubezpieczenia uczniów SP 12  dostępna jest on-line na stronie internetowej  https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline po podaniu Numeru Oferty : 4pez7
Wpłat można dokonywać on-line do 31.10.2020 r.
Załączona ulotka informacyjna  w załączniku.
Do ubezpieczenia rodzice mogą zapisać również rodzeństwo - dzieci z innych szkół, przedszkoli, żłobków oraz studentów do 25 r.ż.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Monika Dargacz