Dziewczynki przedstawiły myśli filozofa w formie pracy plastycznej, a wychowawca wysłał prace na Konkurs, który ma rangę wojewódzką i wpisany jest na listę konkursów umieszczonych na stronie kuratorium. I Udało się!

Nina Banasik, Julia Chojnowska, Emilii Rutkiewicz zdobyły ex aequo  3 miejsce w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Sokrates powiedział: Dobrzy ludzie są szczęśliwi”

 

 

GRATULUJEMY sukcesów na wysokim szczeblu!!!

 

wych. A. Trętowska