19 czerwca 2019r. odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019.

W trakcie uroczystości pani dyrektor Iwona Furmańczuk podsumowała miniony Rok Szkolny. Pogratulowała uczniom sukcesów w nauce.

Panie Dyrektor rozdały dzieciom nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, stuprocentową frekwencję oraz sukcesy sportowe.
Statuetkę dla ucznia Roku 2018/2019 otrzymała uczennica klasy 8h - Olga Łucka.

Uczniowie podziękowali Dyrekcji Szkoły, Paniom Pedagog, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi Szkoły za trud włożony w pracę, pomoc i życzliwość.

Kolegom i koleżankom życzyli bezpiecznych wakacji, a uczniom kończącym klasę ósmą, wielu sukcesów oraz miłych chwil w gronie dawnych i nowych przyjaciół.

Na zakończeniu pożegnania klas 8 wystąpił Chór Szkolny pod kierunkiem pani Anny Bazylewicz. Dziewczęta zaśpiewały piosenkę pt. "Pół kroku stąd".


Wszystkim nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie zakończenia roku szkolnego serdecznie dziękujemy.