Uwaga – informacja dla absolwentów i ich rodziców

 

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kopia będą wydawane w piątek 31 lipca 2020r. w sekretariacie szkoły od godziny 9.00 do 14.00

oraz w poniedziałek 3 sierpnia 2020r. w godzinach 9.00 do 14.00. Absolwent lub rodzic potwierdza odbiór dokumentu własnoręcznym podpisem.

W załączniku zamieszczamy informację dyrektora Centralenj Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020r. dotyczącą ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipicu 2020r.

Dyrektor szkoły – Iwona Furmańczuk