W załączeniu umieszczamy:

  • Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
  • Przewodnik - Gdańskie szkoły średnie