Karty zgłoszenia prosimy składać do dnia 03.06.2022 r. do skrzynki podawczej przy ochronie szkoły. Szkoła zapewnia opiekę tylko dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.