Uczniowie klas ósmych mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach World’s Largest Lesson, które zostały zorganizowane przez organizację AIESEC. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości wśród uczniów dotyczącej ich roli jako obywatela świata przez zrozumienie czym są cele równoważonego rozwoju i w jaki sposób młodzi ludzie mogą je wspierać w życiu codziennym. Zajęcia polegały na dyskusji na temat zmian klimatycznych zachodzących na świecie oraz jak można temu zaradzić. Tematyka warsztatów dotyczyła słownictwa i zagadnień, które aktualnie były realizowane na zajęciach języka angielskiego.

Karolina Fudala-Sikora