W dniach 8, 9 i 16 listopada odbył się w świetlicy cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej.

St. Spec. Artur Tyszkiewicz poprowadził 2 rodzaje warsztatów. Pierwszy z nich to „Bezpieczne dzieciństwo”, w czasie których dzieci doskonaliły umiejętności postępowania w czasie zagrożenia, zachowania się w kontakcie z nieznajomym, uczyły się tworzyć rysopis podejrzanej osoby. Drugie warsztaty to „Ekologiczna klasa”, w czasie tych zajęć dzieci zostały zapoznane z problematyką odpadów, ich segregacji oraz recyklingu. Odbył się quiz wiedzy a najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali upominek wykonany z ekologicznych materiałów.

 Apl. Agata Zdaniecka – Drabik również przeprowadziła warsztaty „Ekologiczna klasa”, w drugiej grupie świetlicowej a insp. Żaneta Zander wraz z mł. insp. Tomaszem Czapskim przeprowadzili warsztaty profilaktyczne „Postępowanie ze zwierzętami”, w trakcie których dzieci dowiedziały się, jak zachowywać się podczas kontaktu ze zwierzęciem, także podczas zagrożenia oraz jakie ma się obowiązki wobec swoich czworonożnych pupili.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Straży Miejskiej za cenne warsztaty edukacyjne!

Nauczyciele i dzieci ze świetlicy SP12