Uczniowie klasy 2d przygotowali plakaty z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dzieci pracowały w grupach, wykorzystując do swoich prac wycinki z produktami z gazetek reklamowych. Uczniowie rozumieją znaczenie atywności fizycznej w życiu człowieka oraz wiedzą jak należy się odżywiać. Dzięki pracy w grupach kształtują umiejętność współpracy i zacieśniają relacje koleżeńskie.

K.Kotarska-Grzenia