Szanowni Państwo,

 

01.04.- 06.04. - to wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 1 kwietnia oraz 6 kwietnia dla klas 0-III, których rodzice zatrudnieni są
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze, w godzinach 7.00-17.00. 2 kwietnia(piątek) opieka będzie w godzinach 7.00-12.00. W tych dniach nie będzie obiadów.

 

7,8,9 kwietnia to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. W tych dniach zapewniamy dla klas 0-III zajęcia opiekuńcze, w godzinach 7.00-17.00. Opieką obejmujemy dzieci, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19. W tych dniach nie będzie obiadów.

 

Małgorzata Michałowska

 p.o. dyrektora