Witaj majowa jutrzenko
Świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.


26 kwietnia uczniowie SP 12 przebrani w biało-czerwone barwy wędrowali w pochodzie
upamiętniającym rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Przeszli do Szkoły
Podstawowej nr 6. Spotkali się z przedstawicielami władz Gdańska, którzy odczytali napisane
przez dzieci życzenia dla Polski i Gdańska. Wraz z uczniami okolicznych szkół i wychowankami
przedszkoli odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego” i „Mazurek 3 Maja”.