25.01 do oddziałów zerówkowych przybyli strażacy. Dzieci oglądały wóz strażacki. Dowiedziały się na czym polega praca strażaka oraz poznały zasady bezpieczeństwa podczas ferii i podczas pożaru.

Nina Bumbul