REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

 

 Warunkiem koniecznym udziału ucznia w konkursie jest

wypełnienie komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” i przekazanie jej Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu) dostępny na stronie jak niżej.

Proszę uzupełnić elektronicznie

 – Inspektor ochrony danych osobowych:

Inspektor.odo@gmail.com

- nazwa i dane kontaktowe szkoły

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.kuratorium.gda.pl w zakładce Rodzice/Uczniowie, konkursy przedmiotowe.

Karta musi być podpisana przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i przez rodzica/opiekuna prawnego.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 12 listopada 2021r do nauczyciela biologii

 

Szczegóły Regulaminu znajdą Państwo pod adresem:

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/09/zarz90_2021.pdf 

 

 Konkurs Przedmiotowy z Biologii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotu biologia dla szkoły podstawowej. Wymagania na kolejnych stopniach tworzą układ hierarchiczny co oznacza, że wymagania na stopień wyższy zawierają w sobie wymagania na stopień niższy.

STOPIEŃ I – szkolny 16 listopada 2021 r. (wtorek) 14:00 szkoła macierzysta ucznia

  • Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują zestaw zadań konkursowych jednocześnie. Czas rozwiązywania zadań wynosi 45 minut.
  • Na stopniu szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu biologia dla szkoły podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej […] – Dz. U. poz. 356, z późniejszymi zmianami) oraz treści literatury dodatkowej
  • Do udziału w stopniu rejonowym konkursu (II stopniu) zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych (I stopień) konkursu.

 

Szkolny Koordynator Konkursu z Biologii - Julita Morawczyńska