Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV -VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym dla uczniów szkół podstawowych.
Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnioną komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela biologii do 05 listopada 2018r.
Eliminacje szkolne odbędą się 09 listopada 2018r., godzina 14.00
Koordynator konkursu w SP 12 - Julita Morawczyńska