Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VIII  do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.  

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela chemii do dnia 27 października 2020 r.  

Eliminacje szkolne odbędą się 2 listopada 2020 r. o godz. 14.00.  

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. 

W załączeniu :  

  1. Karta zgłoszenia ucznia do konkursu 
  2. Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 

    Koordynatorem, konkursu w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku jest Pani Magdalena Wenta.