Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VIII  do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022.  

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela chemii do dnia 27 października 2021 r.  

Eliminacje szkolne odbędą się 3 listopada 2021 r. o godz. 14.00.  

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/09/zal-7.pdf

  Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku jest Pani Magdalena Wenta.