Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym  dla uczniów szkół podstawowych.

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela chemii do 10 listopada 2018 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 15 listopada 2018 r. o godzinie 14:00.

Więcej szczegółowych informacji  (zakres materiału) dostępnych jest w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, w tym: lista literatury pomocniczej.

Koordynatorką konkursu w SP 12 jest Pani Magdalena Wenta