Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym dla uczniów szkół podstawowych.

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela fizyki do 14 października 2019 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 16 października 2019 r. (środa) o godzinie 14:00.

Tematyka konkursu:

Ø  Ruch i siły

Ø  Praca, moc i energia mechaniczna

Ø  Zjawiska termiczne

Ø  Właściwości materii

Ø  Zagadnienia z działów rozszerzające program.

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, w tym: wykaz literatury pomocniczej.

http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/09/8.-fizyka.pdf

Koordynatorką konkursu w SP 12 jest Pani Marta Kadylak.