Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym dla uczniów szkół podstawowych. Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, należy dostarczyć do nauczyciela geografii do 11 października 2021 r.  Eliminacje szkolne odbędą się 15 października 2021 r. o godzinie 14:00. Więcej informacji i zakres materiału znajduje się w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/09/zal-4.pdf

Koordynatorką konkursu w SP 12 jest Pani Katarzyna Łaskowska