Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów  do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas IV – VIII Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.  

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela informatyki  do dnia 27 października 2020 r.  

Eliminacje szkolne odbędą się 5 listopada 2020 r. o godz. 14.00.  

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego. 

W załączeniu :  

  1. Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas IV- VIII Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 
  2. Karta zgłoszenia ucznia do konkursu

 

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/09/10-reg.-informatyka-20-21.pdf