WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół podstawowych.

Wypełnione komputerowo karty zgłoszenia ucznia do konkursu,
należy
dostarczyć do nauczyciela informatyki do 16 listopada 2018 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 22 listopada 2018 r. o godzinie 14:00.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego.

Koordynatorką konkursu w SP 12 jest Pani Edyta Banacka