Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela języka angielskiego do 11 października 2019 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 15 października 2019 r. o godzinie 14:00.

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, w tym: lista literatury pomocniczej oraz przydatne linki.

Koordynatorką konkursu w SP 12 jest Pani Emilia Mirkowska-Moch