Wszystkich uczniów klas IV-VIII zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych.
Karty zgłoszenia proszę dostarczyć do nauczyciela języka polskiego do 22 października 2018 r. Szczegółu w regulaminie.
Koordynator konkursu w SP 12 - Wioletta Jóźwik