Konkurs skierowany jest do uczniów klas II szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.
Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów.
W sobotę  24 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w SP 12 uczniowie będą rozwiązywać test z zagadnień dotyczących naszej Ojczyzny.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.
Najpóźniej do piątku 16 listopada 2018r. – należy przesłać, wyłącznie drogą elektroniczną, pisemne zgłoszenie (załącznik) e-mailem:  ag.t@wp.pl 
Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. Bez potwierdzenia mailowego udział w konkursie nie jest możliwy. Pisemne potwierdzenie jest „biletem wstępu” na konkurs.
Zachęcamy do udziału w Konkursie
Renata Prusik i Agnieszka Trętowska