Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

I stopień – szkolny odbędzie się 22 października 2019r.(wtorek), godz.14.00

Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej (nauczyciele biologii) -WYPEŁNIONĄ KOMPUTEROWO ,,kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” (załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu) do 18 października 2019r.

karta zgłoszenia dostępna na www.kuratorium.gda.pl ,zakładka Rodzice/Uczniowie -konkursy przedmiotowe.