Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas VII – VIII  do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.  

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela fizyki do dnia 2 października 2020 r. 

Eliminacje szkolne odbędą się 21 października 2020 r. o godz. 14.00.  

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

W załączeniu :  

  1. Karta zgłoszenia ucznia do konkursu.
  2. Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 

    Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku jest Pani Marta Kadylak.